Risk för annan sjukdom vid diabetes

Sjukdom som kommer från diabetes

Risken för följdsjukdomar ökar markant om blodsockernivån varit alldeles för hög under en längre tid. Några följdsjukdomar som kan drabba den som lider av diabetes är hjärt- och kärlsjukdomar, nefropati, neuropati, parodontit samt retinopati. För att minska risken för ytterligare sjukdom gäller det att kontrollera sin blodsockernivå.

Observera att följande sjukdomar inte drabbar alla diabetes-sjuka. Inre- och yttre omständigheter är avgörande. Däremot är diabetes en riskhöjande faktor man bör ha i beaktning. Jämfört med en icke-diabetiker som lider av högt blodtryck löper en diabetiker med högt blodtryck fyra gånger större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Nefropati är en njursjukdom som drabbar 20-30 % av landets diabetiker. Neuropati är en nervsjukdom som drabbar cirka 30 % av landets diabetiker. Parodontit är en inflammationssjukdom som drabbar tandköttet, vilket leder till tandlossning, och är betydligt vanligare vid typ 1-diabetes än typ 2. Retinopati är en ögonsjukdom som drabbar cirka 95 % av diabetiker med typ 1, för typ 2-diabetiker är siffran 80 %.

Diabetiker riskerar dessutom att drabbas av fotsår och nedsatt sexuell förmåga. Diabetes har inverkan på cirkulationen i ben och fötter samt nervfunktionen, och därför hör det inte till ovanligheten att diabetiker drabbas av fotsår. Många diabetiker har därför rätten till regelbunden fotvård, men det är ändå viktigt att själv ta hand m sina fötter. Och vad gäller den nedsatta sexuella förmågan handlar om att lusten försvinner samt försämrad blodcirkulation i underlivet.

Goda levnadsvanor är en förutsättning för att minska risken för ytterligare sjukdom. Ät varierad kost enligt kostrådgivares rekommendationer, motionera dagligen, undvik tobak och drick alkohol endast i måttliga mängder. Om du har frågor angående följdsjukdomar är det viktigt att du kontaktar din läkare. Har du frågor angående eventuell nedsatt sexuell förmåga kan du med fördel vända dig till närmaste barnmorska – det finns hjälp att få, oavsett om du är man eller kvinna.

sjukdom