Om HbA1C – långtidsblodsocker

Vad är HbA1c, långtidsblodsocker?En term som vi diabetiker ofta får höra och använder oss av är HbA1c. Vad är då det? Det är ett blodprov som speglar hur blodsockret har varit i genomsnitt två till tre månader före provtagningen.

Man mäter enkelt förklarat hur mycket socker som har fastnat i de röda blodkropparna (på hemoglobinet), och vid högt blodsocker fastnar mer än vid lågt. Av mängden kan man dra slutsatsen om ett genomsnittligt värde, som i sin tur används i behandlingen.

Det, och att ta blodsocker vid olika tillfällen. Skillnaden är att när man tar ett vanligt blodsockerprov, ser man hur man ligger vid just det tillfället. Vid speciella tider under dygnet, olika aktiviteter eller hur till exempel vad man äter påverkar blodsockret. Med ett HbA1c får man ett genomsnittligt värde under lång tid.

Hur tas HbA1c-prover?

HbA1c mäts i blodet, och tas antingen som blodprov med stick i armen eller med stick i fingret. På mitt nuvarande sjukhus tar de det på mottagningen med stick i fingret, analysen tar sex sekunder. I vissa landsting kan man ta HbA1c hemma och skicka provsvaret med post. Viktigt är att följa anvisningarna noga, och att inte ta och posta provet en fredag eftersom det då får ligga och vänta till på måndagen innan labpersonal kan analysera det. Blev du nyfiken? Här kan du se Landstinget Värmlands patientinstruktion.

Vad bör man ha för HbA1c-värden?

Det finns riktlinjer för vad man bör ha i HbA1c för att undvika komplikationer och följdsjukdomar, studier visar att ett HbA1c under 6 % förebygger senkomplikationer. Samtidigt ska man vara väl medveten om att man i samråd med sin läkare alltid bör komma överens om vilket HbA1c som passar just mig som patient – min livsföring, mina förutsättningar och min sjukdom. HbA1c är individuellt, helt avhängigt av individens förutsättningar som t ex ålder, typ av diabetes och behandlingsmål.

Generellt gäller för typ 1:

  • 6 % och under = god kontroll
  • 6-7 % = acceptabelt
  • 7 % och över = otillfredsställande

Typ 2 har generellt ett lägre HbA1c som målsättning.Men kom ihåg att det fortfarande är en individuell målsättning som gäller, det som du och ditt diabetesteam kommer överens om.

HbA1c på nytt sätt

Från och med den 1 september 2010 har vi fått ett nytt sätt att mäta HbA1c. Det ger mer tillförlitliga värden, är mindre lätt att missförstå och blir enhetligt och jämförbart över hela världen.

Fram tills då mättes HbA1c (Mono S) procent. Förvillande likt mmol/l som man mäter blodsockret med  om man bara ser på måttet (som 5,3 till exempel). Om man har 5 % i HbA1c har man legat mellan 5 och 8 i millimol (blodsocker), om man har 7 % i HbA1c har man legat mellan 9 och 12 i mmol/l. HbA1c ökar nominellt med den här mätmetoden.

Men från den 1 september 2010 mäts det istället i (IFCC) mmol/mol. Det innebär att värden kommer att vara från 20 till 130, den allmänna målsättningen för diabetiker är ett HbA1c lägre än 52 mmol/mol. Fram till den 31 december 2010 angavs båda mätsätten i labresultaten. Se i tabellen nedan en översättning av värden i procent, mmol/mol och medelblodsockervärde.

En översättningstabell för gamla procentuella HbA1c-värden och nya i mmol/mol

Här kan du hitta en omvandlare, som hjälper dig att tolka ditt HbA1c.

Varför HbA1c?

HbA1c är väldigt användbart för oss diabetiker. Man brukar alltid ta det före läkar- och sjuksköterskebesök så att det kan vara ett av underlagen att prata runt. Precis som blodsockermätvärden och gärna kurvor, och vad man själv funderar på och kanske har problem med.

Andra bra länkar:

Allt om diabetes lättfattliga information om HbA1c

Om vad som är ett bra HbA1c från Diabeteshandboken.se

About Anna-Carin

Anna-Carin har haft diabetes typ 1 sedan 1993. Här i bloggen delar hon med sig av erfarenheter, tips och tankar runt diabetes, framförallt för typ 1 diabetes. Hon är pumpbärare sedan 2009.

, ,

Leave a Reply