Diabetes

Diabetes är en folksjukdom

Diabetes är sjukdomar där blodsockerhalten är för hög. Diabetes typ 1 innebär att den egna produktionen av insulin har upphört, typ 2 är lindrigare eftersom produktionen endast försämrats. Orsakerna bakom diabetes typ 1 och diabetes typ 2 skiljer sig åt, precis som behandlingarna gör. Gemensamt är däremot att en normal blodsockernivå eftersträvas.

Man räknar med att cirka 50 000 svenskar har diabetes typ 1. Majoriteten (90 %) av barn som insjuknar har ingen nära släkting med samma sjukdom. Vad som händer i kroppen vid diabetes typ 1 är att immunsystemet bryter ner kroppens insulin–producerande celler, vilka håller till i bukspottskörteln. När cirka 20 % av cellerna återstår visar sig symptomen, vilket exempelvis kan vara ökad urinmängd eller trötthet. Orsaken bakom diabetes typ 1 är ännu okänd. Behandling sker endast med insulinpenna eller insulinpump. Personer som drabbas av en varaktig funktionsnedsättning till följd av sin diarbetes, kan bli berättigade personlig assistans.

Ungefär fyra procent av Sveriges befolkning har typ 2. Risken att drabbas ökar med åldern. Sjukdomen har på senare år blivit allt vanligare i världen, vilket beror på försämrade levnadsvanor. Det är nämligen att den finns en tydlig relation mellan fetma och diabetes typ 2. För diabetes typ 2 går symptomen att liknas vid symptomen för symptomen vid diabetes typ 1 – ökad urinmängd och trötthet. Sjukdomen går att behandlas genom förändrad kost. En tredjedel behöver dock tabletter för att reglera blodsockret, och ytterligare en tredjedel behöver samma behandling som vid typ 1.

Trots att människan känt till diabetes i tusentals år har ännu inget botemedel lanserats. Det var greken Aretaios som gav sjukdomen sitt namn, han beskrev kroppen som ett vattenrör hos den drabbade eftersom vätskan rann rakt igenom. Och diabetes betyder något i stil med ”rinna igenom”. Det dröjde fram till 1921 innan insulinet upptäcktes, vilket naturligtvis var ett genombrott. Upptäckten av insulinet gav Banting och MacLeod Nobelpriset i medicin. Dock fanns det delade meningar om de verkligen var värda priset, och därför delade de med sig av priset till Best och Collip.

diabetes